Şehir Eşleştirme Hibe Programı Duyurusu

Türkiye ile AB arasında Town Twinning Action between Turkey and the EU Grant Scheme (TTGS) (Türkiye ve AB Arasında Yerel Eşleştirme Eylemi Mali Destek Programı) 04.01.2018 itibariyle duyurulmuş olup, son başvuru tarihi 09.03.2018 olarak belirtilmektedir. Program kapsamında öncelikler şu şekilde saptanmıştır:

- Türkiye ve AB'de yerel yönetimler ve otoriteler arasında eşleştirme ilişkileri tesis edilmesi ya da mevcut ilişkilerin derinleştirilmesi,
- AB müzakere başlıkları ve/veya BM sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve/veya CEMR öncelikleri çerçevesinde yerel yönetimlerin AB-Türkiye ilişkileri ve yerel kapasitenin güçlendirilmesi sürecinde rolünün artırılması,

HİBE TUTAR VE ORANLARI

• Asgari hibe tutarı: EUR 60.000
• Azami hibe tutarı: EUR 130.000

• Asgari destek oranı: Uygun maliyetlerin %50'si
• Azami destek oranı: Uygun maliyetlerin %90'ı


BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU

Projenin bir lider ve en az iki ortak ile hazırlanması gerekmektedir. Proje liderinin AB veya Türkiye'de bir yerel yönetim kuruluşu olması gerekmektedir. Ortaklardan birinin lider başvuru sahibinin taşıdığı şartları taşıması, diğerinin ise STK, üniversite, kalkınma ajansı veya oda olması beklenmektedir (kent konseyi ve muhtarlıklar bu kapsamda değerlendirilmemektedir)

UYGULAMA SÜRESİ
Proje uygulama süresi 9 ile 12 ay arası olarak belirlenmektedir.

BAŞVURU MERCİİ
Başvurular Merkezi Finans ve İhale Birimi'ne yapılacak olup programla ilgili ayrıntılı bilgilere aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir:

https://ab.gov.tr/51069_en.html

DİĞER BAŞLIKLAR

2018 Genç Çiftçi Hibe Programı Kırsal kalkınma destekleri kapsamında genç çiftçi projelerinin desteklenmesi hakkında 2018/12 sayılı tebliğ 24.03.2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebli... Şehir Eşleştirme Hibe Programı DuyurusuTürkiye ile AB arasında Town Twinning Action between Turkey and the EU Grant Scheme (TTGS) (Türkiye ve AB Arasında Yerel Eşleştirme Eylemi Mali Destek Programı) 04.01.2018 itibariyle duyurulmuş olup, son başvur... Özel ürünlere hazine arazisiTıbbi aromatik bitkilerin üretimi için milli emlak müdürlüklerince hazine arazisi tahsisi yapılacaktır. 14-17 MART 2017 UGE MÜLAKAT SONUÇLARI14-17 Mart 2017 tarihleri arasında Kırklareli Merkez´de gerçekleştirilecek olan eğitime kabul edilen katılımcıların listesi aşağıda bilginize sunulmuştur.NOT: Eğitim Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası´... Yatırımlarda %100 Gelir/Kurumlar Vergisi İndirimi2017/9917 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilecek imalat sanayine yönelik (US-97 kodu 17-35) yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranına 15 puan ilave ...