Haber - Etkinlik

6 - Ekim - Kamu Taşınmazı İhalesi

Mülkiyeti Hazine adına kayıtlı listede belirtilen taşınmazlar üzerinde 49 (Kırkdokuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecektir.

26 - Ocak - 2017 Yılı Ocak Ayı İtibarıyla Başvuruya Açık Olan Hibe Programları

2017 Yılı Ocak Ayı İtibarıyla Başvuruya Açık Olan Hibe Programları