YATIRIMCILAR İÇİN

Yatırımlarda Alınması Gereken İzinler

Kuruluş / Yatırım Aşamasında ve İşletme Aşamasında Alınması Gereken Ruhsatlar ve Bu Ruhsatları Nereden Alacağınıza Dair İlgili Kurum ve Kuruluşlar Listesi
Detaylı Bilgi

Yatırım Sürecinde Görevli Personel Veri Tabanı

Yatırım Süreçlerinde Görevli Personellerin Kurumu, Sorumlu Personel Bilgisi, Telefon Numarası ve E-Posta Adresleri
Detaylı Bilgi

Yatırım Bileşenleri Veri Tabanı

Bu bölüm yapım aşamasındadır.Sayfa güncellendiğinde içerik burada yerini alacaktır.
Detaylı Bilgi

Potansiyel Yatırım Alanları

İlimizde ne tür yatırım potansiyeli olduğuna dair ön yatırım bilgi sayfası.
Detaylı Bilgi

Kırklareli OSB Boş Parsel Listesi

Detaylı Bilgi