Ulaştırma

Ulaştırma

Gösterge

Dönem

Birim

Kırklareli

Türkiye

İl ve Devlet Yolu Uzunluğu

2014

Km

542

63.754

Otoyol Uzunluğu

2014

Km

70

2.155

Köy Yolu Uzunluğu

2014

Km

1.918

170.762

Demiryolu Uzunluğu

2014

Km

110

10.087

İl ve Devlet Yollarında Bölünmüş Yol Uzunluğu

2014

Km

137,0

19.066,2

Bölünmüş Yolların İl ve Devlet Yolları Toplamına Oranı

2014

%

25,1

30,1

1000 Nüfus Başına Otomobil Sayısı

2014

Adet

137

128


 


Rakamlarla Kırklareli