Eğitim

Eğitim

Gösterge

Dönem

Birim

Kırklareli

Türkiye

Okuryazar Nüfus Oranı

2014

%

96,72

94,84

15 ve Üzeri Yaştaki Nüfustan Yükseköğretim Mezunu Olanların Oranı

2014

%

10,95

10,69

Okul Öncesi Öğrenci Sayısı

2014-2015

Kişi

4.529

1.156.661

İlkokul Öğrenci Sayısı

2014-2015

Kişi

31.525

10.712.257

Ortaokul Öğrenci Sayısı

2014-2015

Kişi

9.807

2.902.954

Ortaöğretim Öğrenci Sayısı

2014-2015

Kişi

9.390

2.788.117

İlkokullarda Öğretmen Başına Öğrenci Sayısı

2014-2015

Kişi

16

18

Ortaokullarda Öğretmen Başına Öğrenci Sayısı

2014-2015

Kişi

14

14

Ortaöğretimde Öğretmen Başına Öğrenci Sayısı

2014-2015

Kişi

13

14

İlköğretimde Derslik Başına Öğrenci Sayısı

2014-2015

Kişi

16

27

Ortaöğretimde Derslik Başına Öğrenci Sayısı

2014-2015

Kişi

16

28

Okul Öncesi Net Okullaşma Oranı (3-5 yaş)

2012-2013

%

41,38

30,93

Okul Öncesi Net Okullaşma Oranı Büyüklüğü Bakımından İl Sırası (3-5 yaş)

2012-2013

İl Sırası

15

 

İlkokullarda Net Okullaşma Oranı

2015

%

93.75

94.87

İlkokullarda Net Okullaşma Oranının Büyüklüğü Bakımından İl Sırası

2012-2013

İl Sırası

63

 

Ortaokullarda Net Okullaşma Oranı

2015

%

95,14

94,39

Ortaokullarda Net Okullaşma Oranının Büyüklüğü Bakımından İl Sırası

2012-2013

İl Sırası

23

 

Ortaöğretimde Net Okullaşma Oranı

2012-2013

%

85,32

70,06

Ortaöğretimde Net Okullaşma Oranının Büyüklüğü Bakımından İl Sırası

2012-2013

İl Sırası

9

 

1000 Nüfus Başına Yaygın Eğitime Devam Eden Kursiyer Sayısı

2010-2011

Kişi

106

113

1000 Nüfus Başına Yaygın Eğitime Devam Eden Kursiyer Sayısı Bakımından İl Sırası

2010 -2011

İl Sırası

51

Yaygın Eğitimde Öğretmen Başına Kursu Bitiren Kursiyer Sayısı

2010- 2011

Kişi

73

78

Yaygın Eğitimde Öğretmen Başına Kursu Bitiren Kursiyer Sayısı Azlığı Bakımından İl Sırası

2010-2011

İl Sırası

19

 -

Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenci Sayıları

2011-2012

Kişi

12.774

4.353.542

Yükseköğretim Kurumlarındaki Öğrenci Sayılarının Nüfusa Oranı

2011-2012

%

3,75

5,83

Yükseköğretim Öğrenci Sayılarının Nüfusa Oranının Büyüklüğü Bakımından İl Sırası

2011-2012

İl Sırası

30

Yükseköğretimde Öğretim Elemanı Başına Öğrenci Sayısı

2011-2012

Kişi

32

37

Yükseköğretimde Öğretim Elemanı Başına Öğrenci Sayısının Küçüklüğüne Göre İl Sırası

2011-2012

İl Sırası

66

 -

YURTKUR Yurtlarının Kapasitesi

19.11.2012

Kişi

1.758

304.195

YURTKUR Yurtlarının Kapasitesi İçinde İl Payı

19.11.2012

%

0,6

100

Ortaöğretime Yerleştirme Puanları İl Sırası

2009

İl Sırası

9

Yükseköğretime Geçiş Sınavı Puanlarına Göre İl Sırası

2010

İl Sırası

14

Lisans Programlarına Yerl. Oranına Göre ÖSYS Sıra

2011

İl Sırası

4

Toplam Yerleşme Oranına Göre ÖSYS İl Sıra

2011

İl Sırası

1


 


Rakamlarla Kırklareli