Ormancılık

Ormancılık

Gösterge

Dönem

Birim

Kırklareli

Türkiye

Orman Alanı Büyüklüğü

2015

Hektar

254.463

22.342.935

Orman Alanının Toplam Yüzölçümüne Oranı

2015

%

40,4

2.85

Ağaçlandırma Yapılan Alan

2015

Hektar

307

38988

Toplam Ağaçlandırma İçindeki İl Payı

2015

%

0.79

100

Özel Ağaçlandırma Yapılan Alan

2015

Hektar

-

3.012

Özel Ağaçlandırma Yapılan Alan Büyüklüğü Bakımından İl Sırası

2015

İl Sırası

29

 

 


Rakamlarla Kırklareli