Arazi ve Tarım


Gösterge

Dönem

Birim

Kırklareli

Türkiye

Yüzölçümü (Göl yüzeyleri dahil)

2014

km2

6.300

783.562

Türkiye Yüzölçümü İçindeki Pay

2014

%

0,80

100

Toplam İşlenen Tarım Alanı

2014

Hektar

224.968

20.705.240

Yüzölçümü İçinde Tarım Alanının Payı

2014

%

35,7

26,4

Kişi Başına Tarım Alanı Büyüklüğü

2014

Dekar

6,54

2,66

Kişi Başına Bitkisel Üretim Değeri

2014

TL

2338

1.261

Kişi Başına Hayvansal Ürünler Üretim Değeri

2014

TL

866

571

Buğday Üretiminin Ülke İçindeki Payı (Ton)

2014

%

3,3

100

Çeltik Üretiminin Ülke İçindeki Payı (Ton)

2014

%

2,4

100

Ayçiçeği Üretiminin Ülke İçindeki Payı (Ton)

2014

%

11,2

100


 


Rakamlarla Kırklareli