Sayılarla Kırklareli

Sayılarla Kırklareli

Gösterge

 Birim

Kırklareli

Genel Rekabetçilik Endeksi Bazında Sıralama (2013-2014)*

Sıra/81

26

İldeki Toplam Anonim Şirketi Sayıları                                        

Adet

610

İldeki Toplam Limited Şirketi Sayıları                       

Adet

2084

İldeki Toplam Şahıs Şirketi Sayıları                                  

Adet

2189

İldeki Kooperatif Sayıları                                   

Adet

243

İldeki Dernek Sayısı          

Adet

529

İldeki Üniversite Sayısı         

Adet

1

İldeki Ticaret Odası Sayısı Toplamı

Adet

3

İldeki Ticaret Borsası Sayısı Toplamı                                            

Adet

3

İlin Gayri Safi Milli Hasılası (2014)                          

Milyar TL

9.535

Okur Yazar Nüfus Oranı                                        

(%)

96,72

Toplam İhracat (2014)

1000 $

402.296

Toplam İthalat (2014)

1000 $

142.505

Kişi Başına Toplam İhracat (2014)

$

1170

Kişi Başına Toplam İthalat (2014)

$

415

Kaynak: TÜİK, Ticaret ve Sanayi Odası, Dernekler Dairesi Başkanlığı
* Rekabetçilik Endeksi Araştırması (2013-2014)
 


 


Rakamlarla Kırklareli